Blandade uppdrag

Eget artisteri, (1998-2017) Jag har spelat i ett stort antal revyer, lustspel, krogshower och musikaler. En favorit var huvudrollen John Smith i farsklassikern ”Kuta och kör” på Västmanlands Teater. Sedan 2014 spelar jag även med i Sveriges största revy, Falkenbergsrevyn, som årligen sänds på TV för en miljonpublik.
 
Workshop och föreläsningar (2006-2017) Jag arbetar frekvent återkommande med workshops i scenisk gestaltning. Jag arbetar återkommande med ungdomsgrupper i olika projektformer, gärna genus- och värdegrundsbaserat. Jag föreläser om mitt arbete med barn och ungdomar; Exempelvis har jag föreläst på temat inför ledande kulturpolitiker och tjänstemän i Trondheim. Jag har också föreläst om humorns kraft och vilken roll de estetiska ämnena har i skolan.

Sjukhusclown, Clownetterna Ideell Förening (2014-2016) Under två år arbetade jag, av och till, som sjukhusclown på barn- och ungdomsavdelningarna vid Västmanlands Sjukhus. Ett uppdrag där sensibilitet är A och O. Varje möte är unikt och sker på barnens initiativ. Lyhördheten vässas ytterligare.
 
Konstnärlig ledare/Skolledning, Hällbyskolan/Bäckbyskolan (2006-2014) Hällbyskolan blev Sveriges första kommunala grundskola där musikal användes som ett pedagogiskt verktyg för en ökad måluppfyllelse.
 
Mitt arbete var att leda processen hur det estetiska arbetet skulle implementeras med den övriga undervisningen. Baserat på goda samtal, kreativa workshops och inte minst de tydliga synergieffekter vi dittills redan upplevt arbetade vi fram en klar och tydlig pedagogisk idé som verksamheten sedan vilade på. Uppdraget innebar också att hålla dragningar och presentationer för olika politiska nämnder.
 
År 2012 omvandlades mitt uppdrag till en mer övergripande administrativ ledningstjänst. Arbetsfältet kom att spänna över skolutveckling, personal- och elevärenden, schemaläggning, skolans profiler samt att hitta nya kommunikativa grepp att marknadsföra verksamheten. I uppdraget ingick även ett aktivt deltagande i olika ledningsgrupper.

Konstnärlig ledare, Amfora Produktion (1998-2013) Under drygt 15 år drev vi det som kom att bli Mälardalens största musikalteater för barn och ungdomar. Föreställningarna, som oftast var starka dramer, tog bl.a. upp ämnen som utseendefixering, utanförskap, kärlek, död, sexuell identitet och rasism. Föreställningarna med dess verklighetsbaserade teman berörde såväl barn/ungdomar såsom vuxna, vilket resulterade i samhällsnyttiga reflektioner över åldersgränserna. 
 
Vi arbetade ingående med tematiken kring föreställningarna i form av samtal/workshop ute i klassrummen (både inför och efter teaterbesöket) samt en speciellt utarbetad lärarhandledning och speciella träffar för pedagogisk personal.
 
Ett tecken på att produktionerna hade en stark genomslagskraft hos skolorna var att de tusentals biljetter som släpptes tog slut inom loppet av ett par dagar. Folk köade utanför teatern för att få fatt på överblivna biljetter till kvällsföreställningarna.
 
Inom ramen av Amforas verksamhet ansvarade jag för såväl konstnärlig ledning och struktur såsom budget, administration, marknadsföring, scenografi, musik, manus, regi samt kontakt med media och berörda politiker/myndigheter.
 
Presscitat om Amforas föreställningar:
”Andreas Skölds texter innehåller en psykologisk skärpa och ett genomskådande av de mänskliga svagheterna som får honom att påminna om Tage Danielsson i dennes godmodigt bitska stunder” (VLT)
”Sköld har ett mod att gå rakt på problemen, se dem i vitögat och hitta en gemensam lösning på dem” (VLT)
”Överhuvudtaget är tonåringars kalibreringsförvirring Andreas Skölds verkliga fullträff: en intelligent gestaltning av den avklädda vilsenheten.” (VLT)
 
Verksamhetsledare, Teater Oliver (2006-2007) Ansvarig för verksamheten och dess hela drift på Teater Oliver.

Dramalärare, Västerås Kulturskola (2001-2005)

Sångverkstan (2002-2004) Min uppgift var att på uppdrag av Västerås Pastorat arbeta fram en metod och ett arbetssätt att integrera sång, drama och pedagogik i deras barnverksamhet.
 
Exempel på övriga projekt
2018                          Huvudroll i kortfilmen "Flyktingkampen"                               SPLIT Stockholm
2018                          Konferencier, insamlingsgala barndiabetesfonden             Lions
2017                          Projektledning, Världens Fest                                                        Svenska Kyrkan
2016                          Moderator, boksläpp med biskop Mikael Mogren                 Svenska Kyrkan
2015                          Värdegrundsprojekt år 7                                                                  Skiljeboskolan
2015                          Nationaldagskonsert med Västerås Sinfonietta                    Västmanlandsmusiken
2013                          Guldstänksgalan                                                                                 Västerås Konserthus
2013                          Sakkunnig inför skolomställning                                                 Fryxellska skolan
2013                          Genusprojekt, år 3                                                                              Klara gymnasiet
2011 & 2013           ”Från idé till färdig föreställning”                                                 Fryxellska Skolan
2012                          Rädda Barnens rikskonvent                                                           ACC
2008                          Västerås kommuns arbetsgrupp för att främja upplevelseindustrin i Västmanland
2008                          Världens Barn-galan                                                                          Västerås Konserthus
2003 -05                   Körstämman                                                                                         Skinnskatteberg
2002                          Vänortskonferensen                                                                           Västerås stad