Projektledning

Som projektledare har jag verkat i många olika sammanhang,  både sceniska projekt men även helt andra typer av uppdrag. Det som är stimulerande med att jobba i projekt är att jobba mot ett tydligt mål. Jag tycker om att samarbeta med nya människor och att skapa det bästa möjliga utifrån givna förutsättningar.

Jag är noga med vilka projekt jag väljer att jobba med men är öppen för de flesta branscher och upplägg.

Jag har arbetat som ledare i olika former under drygt 20 år. Det viktigaste för mig i mitt ledarskap är att jobba inkluderande och implementerande, inifrån och ut. Jag har ett stort intresse för människor, vilket ofta varit mig till stor hjälp i mitt yrkesutövande. För mig är tydlighet oerhört viktigt. Jag själv och alla jag jobbar med skall veta var vi står och vart vi är på väg. Jag är bra på att få folk att vilja samarbeta, och vägen dit är en föränderlig utmaning som alltid fascinerat. Jag strävar efter att alla skall vilja göra sitt bästa.

Jag har vid ett flertal tillfällen blivit inbjuden specifikt för att arbeta med grupper där det funnits motsättningar och konflikter.